Chiều ngày 21/4/2023, Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã họp cùng Lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh và cùng thống nhất tháo gỡ vướng mắc pháp lý liên quan tới thủ tục đầu tư và cấp Chứng nhận cho khách hàng, cư dân cho 6 dự án do Tập đoàn đầu tư trên địa bàn. Theo đó, có 2 dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh được gỡ nút thắt liên quan tới thủ tục đầu tư. Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã ký ban hành 2 văn bản giải quyết cho dự án Đất Phương Nam (TP. Thủ Đức) – tên thương mại Moonlight Avenue và dự án Vĩnh Tiến (quận Bình Tân) – tên thương mại Moonlight Centre Point.
Dự án Moonlight Centre Point được tháo gỡ pháp lý
Đối với nhóm dự án có kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, cư dân: cuộc họp đã tháo gỡ dứt điểm cho 4 dự án. Qua đó ngay trong quý 2.2023 có thể cấp Chứng nhận cho hơn 2.000 căn hộ, diện tích thương mại với 04 dự án, bao gồm Moonlight Park View – phần thương mại còn lại; Moonlight Boulevard; 9View Apartment và 8X Đầm Sen.
Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh đã trình bày các khó khăn đang tồn tại với những vướng mắc về pháp lý như thủ tục đầu tư, cấp Giấy chứng nhận… đang gây ảnh hưởng tới tốc độ triển khai thực hiện, tiến độ hoàn thiện, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và cả quyền lợi của khách hàng. Đặc biệt, là những vướng mắc và đề xuất cụ thể tại từng dự án như dự án Đất Phương Nam (TP. Thủ Đức), dự án Vĩnh Tiến (quận Bình Tân), dự án Moonlight Park View – phần thương mại còn lại…
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng cùng các lãnh đạo Phòng, Ban của Sở đã lắng nghe trình bày, đề xuất của doanh nghiệp với tinh thần quyết liệt đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sự vào cuộc của Sở Tài nguyên Môi trường đã gỡ vướng pháp lý cho tới 6 dự án được trình bày trong cuộc họp.
Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM cũng đưa ra hướng dẫn để Hưng Thịnh sớm hoàn thành các bước cần thiết cho các dự án còn lại, từ đó hoàn thiện cấp giấy chứng nhận cho cư dân